منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه شهرسازی

سامانه ارتباطی 137

137 logo

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

008415
امروز
هفته جاری
ماه جاری
بازدید کل
320
320
320
8415

امروز: جمعه، 02 فروردين 1398

 دبیر زاده

 

نام : کیوان

نام خانوادگی : دبیرزاده

مدرک تحصیلی: دیپلم علوم تجربی

شماره تلفن داخلی : 105

پست سازمانی : مسئول امور مالی

نشانی پست الکترونیک شهرداری :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نقش امورمالی درشهرداریها :

با توجه به قوانین ، آیین نامه ها وبخشنامه ها در شهرداری و ضوابط و دستورالعملهای مربوطه ، شهرداران برای رهبری دستگاه اجرائی خود و تصمیماتی که دراین خصوص اتخاذ مینمایند ، ارتباط مستقیمی میبایست با نحوه گردش عملیات مالی برقرارنموده تا ضمن انطباق عملکرد  با بودجه ، کنترل و مراقبت بر حسن جریان گردش امورمالی بنحومطلوب و برطبق ضوابط انجام پذیرد . عدم آشنایی و تسلط با این موضوع در خصوص بودجه برنامه ای ( که اخیرا بصورت عملیاتی درآمده ) و ضوابط وصول درآمد ، طرق ایجاد تعهد و انجام هزینه و 000 ،  نه تنها در کوتاه مدت باعث تضعیف حقوق قانونی شهرداری دردوره عملکرد میشود ، بلکه بروز مغایرتهای قانونی متعدد نیز در آینده مسائلی را در پی خواهد داشت که تبعات آن گریبانگیر شخص شهردار و مسئول امور مالی شهرداری خواهد شد .

  شرح وظایف مسئول امورمالی :

ـ رهبري و اداره امور درآمد ، كارپردازي ، حسابداري ، اموال و انبارها.

ـ نظارت بر تهيه و تأمين تجهيزات و ملزومات اداري در چهار چوب ضوابط ذيربط.

ـ نظارت بر انجام تشريفات مناقصه و مزايده در معاملات شهرداري و رعايت آئين نامه هاي مالي و حسابداري شهرداري و انطباق با مقررات مالي .

ـ انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات مالي شهرداريها.

ـ نظارت و كنترل عمليات مالي مؤسسات و واحدهاي تابعه شهرداري و مراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنها.

ـ نظارت بر ثبت و نگهداري حساب سپرده هاي قانوني ، ضمانت نامه ها ، قراردادها و تعهداتي كه متضمن موارد مالي در شهرداري هستند.

ـ نظارت بر انجام روشهاي مميزي اسناد و رسيدگي به مدارك مالي ، حسابداري ، شهرداري و انطباق با مقررات ذيربط.

ـ نظارت بر حسن اداره امور انبارهاي مختلف شهرداري و نگهداري حساب آنها.

ـ نظارت بر حفظ و نگهداري اموال شهرداري و كنترل فرمهاي مختلف و دفاتر اموال .

ـ شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند.

ـ ارزيابي مستمر و ارائه گزارش و آمار فعاليتهاي امور مالي به مديريت.

ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

مشخصات جمعی 

مجموعه امورمالی شامل واحدهای ذیل و با شرح وظایف مشخص شده می باشند :

واحد حسابداری :آقای اکبر حسن پور

واحد کارپردازی :آقای حمید گلشادی

واحد انبار واموال :آقای حامد ستاری

واحد درآمد :آقای فرشید حیدری

  

واحد حسابداری

نام ونام خانوادگی مسئول حسابداری : اکبر حسن پور 

  ـ اداره امور حسابداري اعم از تأمين اعتبار ، دريافت و پرداخت ، اعتبارات و تعهدات ، تنظيم حسابها ، رسيدگي و مميزي اسناد هزينه اي.

ـ انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مالي .

ـ تنظيم فهرست حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري.

ـ نظارت بر ثبت و نگهداري كليه دفاتر اعم از روزنامه ، معين وكل ، دفاتر بانكها و ...

ـ تهيه و تنظيم فهرست هر يك از كسورات قانوني ، اسناد و پيگيري لازم جهت واريز مبالغ آن به حسابهاي مربوطه.

ـ ثبت و نگهداري حساب سپرده هاي قانوني ، ضمانتنامه ها ، قراردادهاو تعهداتي كه متضمن موارد مالي است.

ـ همكاري و هماهنگي لازم با طرح و برنامه در تهيه و تنظيم بودجه شهرداري.

ـ تهيه صورت مغايرت هاي بانكي و رفع اختلافات بانكهاي مختلف.

ـ جمع آوري ، ثبت و طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات مالي و ارائه گزارش آن به مراجع ذي صلاح مطابق دستورمافوق .

ـ بررسي صورت حساب آمارهاي مالي و تنظيم تراز عمليات و تأييد صحت آنها.

ـ تهيه و تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده و مشكلات به مديريت مالی .

ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

واحد کارپردازی

نام و نام خانوادگی مسئول کارپردازی : حمید گلشادی

 ـ اداره و نظارت بر امور كارپردازي ، خريدهاي داخلي و خارجي.

ـ پيش بيني تجهيزات و ملزومات اداري و برآورد هزينه آنها با همكاري واحدهاي مسئول شهرداري.

ـ دريافت فهرست تجهيزات و ملزومات اداري مورد نياز واحدها و تنظيم برنامه خريد آنها حتي المقدور بصورت عمده .

ـ پيگيري خريد و توزيع مايحتاج كليه واحدهاي شهرداري بر اساس تقاضاهاي رسيده با نازلترين قيمت و با كيفيت مورد انتظار با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و هماهنگي با واحد اموال و انبار.

ـ تحويل اجناس خريداري شده به واحد اموال و انبار بر اساس ضوابط مرتبط.

ـ تنظيم اسناد هزينه لوازم خريداري شده طبق مقررات و آئين نامه مالي شهرداريها.

ـ انجام معاملات جزئي توسط متصدي خريد پس از جلب موافقت رئيس مربوطه .

ـ تهيه و تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده به مديريت مالي .

ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق محول مي گردد.

واحد امور اموال و انبار

نام و نام خانوادگی مسئول انبار : حامد ستاری

 ـ اداره و هدايت امور اموال و انبارهاي شهرداري.

ـ نظارت بر حسن اداره امور انبارهاي مختلف شهرداري و نگهداري حساب آنها و انجام امور انبار گرداني .

ـ پيگيري و نظارت بر تحويل و تحول اثاثيه منقول شهرداري و تنظيم فرمهاي مختلف و دفاتر اموال .

ـ صورت برداري و برچسب زدن بر روي اثاثيه و اموال منقول و كنترل در نحوة استفاده وسايل و قطعات ، ماشين آلات و لوازمي كه جنبه سرمايه اي دارند.

ـ پيش بيني لوازم و قطعات مورد نياز كه در انبارها موجود نمي باشد.

ـ تطبيق و كنترل اجناس خريداري شده و وارده و امضا‌ء قبوض و فرمها و صورتجلسات مربوطه.

ـ تهيه و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده به مديريت مالي .

ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

واحد درآمد

نام ونام خانوادگی  مسئول واحد درآمد : فرشید حیدری

ـ برنامه ريزي ، هماهنگي و هدايت و كنترل امور مربوط به درآمدهاي عمومي و نوسازي شهرداري .

ـ نظارت و پيگيري مستمر در امر وصول درآمدهاي نوسازي و عمومي شهرداري.

ـ بررسي و مطالعه و شناسايي منابع جديد درآمدزا و پيشنهاد به مسئولین مافوق .

ـ پيگيري و اتخاذ تدابير لازم بمنظور استيفاي حقوق شهرداري و وصول بدهي مؤديان از طريق واحدهاومراجع  ذيربط.

ـ نظارت و رسيدگي بر وصول عوارض كه مطابق قانون از طريق سازمانهاي دولتي و ساير مؤسسات وصول   مي شود و بعداً بايد در وجه شهرداري واريز گردد.

ـ بررسي و مطالعه منابع درآمدي شهرداريها و پيشنهاد لازم در مورد لغو يا بر قراري عوارض جديد با همكاري واحدهاي مربوط به مراجع ذيربط.

ـ نظارت بر درآمد حاصل از فروش اموال و املاك شهرداري.

ـ نظارت بر وصول عوارض اماكن عمومي و پيشه وران.

ـ نظارت بر وصول عوارض اتومبيلهاو...

ـ نظارت بر درآمد هتلها و دكه هاي شهرداري با توجه به دستورالعملهاي صادره .

ـ انجام امورمربوط به تقسیط عوارض و پیگیری چکهای برگشتی مودیان .

ـ انجام امور مربوط به كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها.

ـ بررسي و مطالعه و ارائه الگوها و روشهاي كارآمد و مطلوب بمنظور تسريع در امر وصول عوارض و درآمدهاي نوسازي و ساير درآمدهاي شهرداري.

ـ شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند.

ـ ارزيابي و ارائه گزارش از فعاليت ها و مشكلات به مدير مربوطه.

ـ نظارت در امر وصول درآمد نوسازي شهرداري و صدور دستورات لازم در چهار چوب ضوابط.

ـ رسيدگي به اعتراض مؤديان از طريق تشكيل كميسيونهاي مندرج در قانون نوسازي در مواقع لازم و همكاري و دعوت از مسئولان نوسازي شهرداري جهت شركت در كميسيونهاي مذكور.

ـ پيگيري عمليات وصول عوارض نوسازي با همكاري واحدهاي ذيربط بمنظور وصول اجرائيه هاي لازم جهت مستنكفين از پرداخت درآمد نوسازي.

ـ بررسي علل نوسانات در نتايج حاصله از وصول نوسازي و تنظيم گزارش در اين زمينه جهت اطلاع مقام مافوق.

ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

   

مناسبتها

14.jpg

شهردار

shahrdar

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

سامانه اتوماسیون اداری

اوقات شرعی