منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه شهرسازی

سامانه ارتباطی 137

137 logo

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

1341754
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
246
157
1553
5891
3363
1341754

امروز: جمعه، 28 خرداد 1400

 

DSC 0420

نام : محمد رضا 

نام خانوادگی : طغیانی

 مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

شماره تلفن داخلی : 104

سمت : معاونت اداری و مالی :

شرح وظایف:

*  برنامه ریزی و اهتمام در خصوص جذب نیروی انسانی، نگهداری آنها و حفظ حقوق حقه آنان و آموزش مستمر با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و پژوهش.
* نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری و ائین نامه استخدامی شهرداریها و قانون کار و سایر ضوابط مربوط به کارکنان شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته.
* اظهار نظر در مورد چگونگی اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی مربوط به کارکنان شهرداری و موسسات تابعه.
* نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان و اجرای آئین نامه های استخدامی کارگران با توجه به مقررات قانون کار و تامین اجتماعی.
* همکاری با دفتر تشکیلات و بهبود روشها و آموزش از لحاظ جاری نگهداشتن طرحهای طبقه بندی و سازمان تفصیلی اداری شهرداری.
* نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار کارکنان شهرداری از لحاظ وضع پرسنلی کارمندان و کارگران.
* نظارت بر حفظ و نگهداری پرونده ها و سوابق استخدامی کارکنان شهرداری اعم از کارمند و کارگر به صورت مکانیزه.
* شرکت مستمر در جلسات شورای اداری موضوع ماده 6و7 آئین نامه استخدامی شهرداریها، هیئت حل اختلاف 
* مطالعه و برنامه ریزی در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهردرای مثل باشگاه، شرکت تعاونی و کلینیک های ویژه و امثالهم.
* نظارت بر فعالیتهای باشگاههای ورزشی و تفریحی، راهنمایی هیئت های ورزشی و تجهیز تاسیسات ورزشی برنامه ریزی و اهتمام در خصوص ورزش کارکنان و هماهنگی با اداره کل تربیت بدنی و سازمانهای ذیربط به منظور ارتقاء روحیه ورزشی کارکنان و تقویت جسمی و روحی آنان.
* بررسی مسائل ومشکلات خانوادگی و اجتماعی کارکنان و تشخیص علل پیدایش آنها و راهنمایی وارائه نظرات مشورتی تخصصی جهت حل مشکلات آنان .  اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و مرخصی و معذوریت کارکنان. 
* نظارت بر انجام کلیه امور استخدامی کارمندان شهرداری نظیر صدور احکام مربوط به انتصاب، ترفیع و ... با رعایت قانون استخدام کشوری، آئین نامه استخدامی شهرداریها و دستورالعملهای مربوطه.
* نظارت بر کار شرکتهای نیروی انسانی طرف قرارداد شهرداری و سازمانهای وابسته.
* نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات.
* نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد ومدارک و پرونده ها مطابق مقررات واصول بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آنها.
* ارائه پیشنهادات لازم برای اختصاص کمکهای فوق برنامه به کارکنان از قبیل کارانه، کمکهای غیرنقدی و ...
* نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه ها و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان و اجرای ائین نامه های استخدامی کارگران با توجه به مقررات قانون کار و تامین اجتماعی.
* مطالعه و برنامه ریزی در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری مثل باشگاه ،شرکتهای تعاونی و کلینیک های ویژه و امثالهم.
* نظارت بر فعالیتهای باشگاههای ورزشی و تفریحی،راهنمائی هئیت های ورزشی و تجهیز تاسیسات ورزشی.
* برنامه ریزی و اهتمام در خصوص ورزش کارکنان و هماهنگی با اداره کل تربیت بدنی و سازمانهای ذیربط بمنظور ارتقاء روحیه ورزشی کارکنان و تقویت جسمی و روحی انان بررسی مسائل و مشکلات خانوادگی و اجتماعی کارکنان و تشخیص علل پیدایش انها و راهنمائی و ارائه نظرات مشورتی تخصصی جهت حل مشکلات انان.
* اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی کارکنان.
*ارائه پیشنهادات لاز م برای اختصاص کمکهای فوق برنامه به کارکنان از قبیل کارانه ،کمکهای غیر نقدی و امثالهم.                    
مطالعه و بررسی درباره نظامهای مختلف رفاهی در وزارتخانه ها،موسسات و سایر شهرداریها و مطابقت و مقایسه بین انها به منظور تدوین نظام پیشرفته و صحیح برای مدیریت رفاه و تعاون شهرداری.

  •  

مناسبتها

14.jpg

شهردار

shahrdar

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

سامانه اتوماسیون اداری

اوقات شرعی