منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه شهرسازی

سامانه ارتباطی 137

137 logo

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

1341997
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
103
386
103
6134
3363
1341997

امروز: شنبه، 29 خرداد 1400

 

نام : سمیه

نام خانوادگی : هاشمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تلفن داخلی : 105

پست سازمانی : سرپرست امور مالی

نشانی پست الکترونیک شهرداری :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نقش امورمالی درشهرداریها :

با توجه به قوانین ، آیین نامه ها وبخشنامه ها در شهرداری و ضوابط و دستورالعملهای مربوطه ، شهرداران برای رهبری دستگاه اجرائی خود و تصمیماتی که دراین خصوص اتخاذ مینمایند ، ارتباط مستقیمی میبایست با نحوه گردش عملیات مالی برقرارنموده تا ضمن انطباق عملکرد  با بودجه ، کنترل و مراقبت بر حسن جریان گردش امورمالی بنحومطلوب و برطبق ضوابط انجام پذیرد . عدم آشنایی و تسلط با این موضوع در خصوص بودجه برنامه ای ( که اخیرا بصورت عملیاتی درآمده ) و ضوابط وصول درآمد ، طرق ایجاد تعهد و انجام هزینه و 000 ،  نه تنها در کوتاه مدت باعث تضعیف حقوق قانونی شهرداری دردوره عملکرد میشود ، بلکه بروز مغایرتهای قانونی متعدد نیز در آینده مسائلی را در پی خواهد داشت که تبعات آن گریبانگیر شخص شهردار و مسئول امور مالی شهرداری خواهد شد .

  شرح وظایف مسئول امورمالی :

ـ رهبري و اداره امور درآمد ، كارپردازي ، حسابداري ، اموال و انبارها.

ـ نظارت بر تهيه و تأمين تجهيزات و ملزومات اداري در چهار چوب ضوابط ذيربط.

ـ نظارت بر انجام تشريفات مناقصه و مزايده در معاملات شهرداري و رعايت آئين نامه هاي مالي و حسابداري شهرداري و انطباق با مقررات مالي .

ـ انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات مالي شهرداريها.

ـ نظارت و كنترل عمليات مالي مؤسسات و واحدهاي تابعه شهرداري و مراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنها.

ـ نظارت بر ثبت و نگهداري حساب سپرده هاي قانوني ، ضمانت نامه ها ، قراردادها و تعهداتي كه متضمن موارد مالي در شهرداري هستند.

ـ نظارت بر انجام روشهاي مميزي اسناد و رسيدگي به مدارك مالي ، حسابداري ، شهرداري و انطباق با مقررات ذيربط.

ـ نظارت بر حسن اداره امور انبارهاي مختلف شهرداري و نگهداري حساب آنها.

ـ نظارت بر حفظ و نگهداري اموال شهرداري و كنترل فرمهاي مختلف و دفاتر اموال .

ـ شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند.

ـ ارزيابي مستمر و ارائه گزارش و آمار فعاليتهاي امور مالي به مديريت.

ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

مشخصات جمعی 

مجموعه امورمالی شامل واحدهای ذیل و با شرح وظایف مشخص شده می باشند :

واحد حسابداری :آقای عباس خداپرست

واحد کارپردازی :آقای روح اله امینی هرندی

واحد انبار واموال :آقای حسین زمانی

واحد درآمد :آقای فرشید حیدری

  

واحد حسابداری

نام ونام خانوادگی مسئول حسابداری : آقای عباس خداپرست

  ـ اداره امور حسابداري اعم از تأمين اعتبار ، دريافت و پرداخت ، اعتبارات و تعهدات ، تنظيم حسابها ، رسيدگي و مميزي اسناد هزينه اي.

ـ انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مالي .

ـ تنظيم فهرست حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري.

ـ نظارت بر ثبت و نگهداري كليه دفاتر اعم از روزنامه ، معين وكل ، دفاتر بانكها و ...

ـ تهيه و تنظيم فهرست هر يك از كسورات قانوني ، اسناد و پيگيري لازم جهت واريز مبالغ آن به حسابهاي مربوطه.

ـ ثبت و نگهداري حساب سپرده هاي قانوني ، ضمانتنامه ها ، قراردادهاو تعهداتي كه متضمن موارد مالي است.

ـ همكاري و هماهنگي لازم با طرح و برنامه در تهيه و تنظيم بودجه شهرداري.

ـ تهيه صورت مغايرت هاي بانكي و رفع اختلافات بانكهاي مختلف.

ـ جمع آوري ، ثبت و طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات مالي و ارائه گزارش آن به مراجع ذي صلاح مطابق دستورمافوق .

ـ بررسي صورت حساب آمارهاي مالي و تنظيم تراز عمليات و تأييد صحت آنها.

ـ تهيه و تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده و مشكلات به مديريت مالی .

ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

واحد کارپردازی

نام و نام خانوادگی مسئول کارپردازی : روح اله امینی هرندی

 ـ اداره و نظارت بر امور كارپردازي ، خريدهاي داخلي و خارجي.

ـ پيش بيني تجهيزات و ملزومات اداري و برآورد هزينه آنها با همكاري واحدهاي مسئول شهرداري.

ـ دريافت فهرست تجهيزات و ملزومات اداري مورد نياز واحدها و تنظيم برنامه خريد آنها حتي المقدور بصورت عمده .

ـ پيگيري خريد و توزيع مايحتاج كليه واحدهاي شهرداري بر اساس تقاضاهاي رسيده با نازلترين قيمت و با كيفيت مورد انتظار با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و هماهنگي با واحد اموال و انبار.

ـ تحويل اجناس خريداري شده به واحد اموال و انبار بر اساس ضوابط مرتبط.

ـ تنظيم اسناد هزينه لوازم خريداري شده طبق مقررات و آئين نامه مالي شهرداريها.

ـ انجام معاملات جزئي توسط متصدي خريد پس از جلب موافقت رئيس مربوطه .

ـ تهيه و تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده به مديريت مالي .

ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق محول مي گردد.

واحد امور اموال و انبار

نام و نام خانوادگی مسئول انبار : حسین زمانی

 ـ اداره و هدايت امور اموال و انبارهاي شهرداري.

ـ نظارت بر حسن اداره امور انبارهاي مختلف شهرداري و نگهداري حساب آنها و انجام امور انبار گرداني .

ـ پيگيري و نظارت بر تحويل و تحول اثاثيه منقول شهرداري و تنظيم فرمهاي مختلف و دفاتر اموال .

ـ صورت برداري و برچسب زدن بر روي اثاثيه و اموال منقول و كنترل در نحوة استفاده وسايل و قطعات ، ماشين آلات و لوازمي كه جنبه سرمايه اي دارند.

ـ پيش بيني لوازم و قطعات مورد نياز كه در انبارها موجود نمي باشد.

ـ تطبيق و كنترل اجناس خريداري شده و وارده و امضا‌ء قبوض و فرمها و صورتجلسات مربوطه.

ـ تهيه و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده به مديريت مالي .

ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

واحد درآمد

نام ونام خانوادگی  مسئول واحد درآمد : فرشید حیدری

ـ برنامه ريزي ، هماهنگي و هدايت و كنترل امور مربوط به درآمدهاي عمومي و نوسازي شهرداري .

ـ نظارت و پيگيري مستمر در امر وصول درآمدهاي نوسازي و عمومي شهرداري.

ـ بررسي و مطالعه و شناسايي منابع جديد درآمدزا و پيشنهاد به مسئولین مافوق .

ـ پيگيري و اتخاذ تدابير لازم بمنظور استيفاي حقوق شهرداري و وصول بدهي مؤديان از طريق واحدهاومراجع  ذيربط.

ـ نظارت و رسيدگي بر وصول عوارض كه مطابق قانون از طريق سازمانهاي دولتي و ساير مؤسسات وصول   مي شود و بعداً بايد در وجه شهرداري واريز گردد.

ـ بررسي و مطالعه منابع درآمدي شهرداريها و پيشنهاد لازم در مورد لغو يا بر قراري عوارض جديد با همكاري واحدهاي مربوط به مراجع ذيربط.

ـ نظارت بر درآمد حاصل از فروش اموال و املاك شهرداري.

ـ نظارت بر وصول عوارض اماكن عمومي و پيشه وران.

ـ نظارت بر وصول عوارض اتومبيلهاو...

ـ نظارت بر درآمد هتلها و دكه هاي شهرداري با توجه به دستورالعملهاي صادره .

ـ انجام امورمربوط به تقسیط عوارض و پیگیری چکهای برگشتی مودیان .

ـ انجام امور مربوط به كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها.

ـ بررسي و مطالعه و ارائه الگوها و روشهاي كارآمد و مطلوب بمنظور تسريع در امر وصول عوارض و درآمدهاي نوسازي و ساير درآمدهاي شهرداري.

ـ شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند.

ـ ارزيابي و ارائه گزارش از فعاليت ها و مشكلات به مدير مربوطه.

ـ نظارت در امر وصول درآمد نوسازي شهرداري و صدور دستورات لازم در چهار چوب ضوابط.

ـ رسيدگي به اعتراض مؤديان از طريق تشكيل كميسيونهاي مندرج در قانون نوسازي در مواقع لازم و همكاري و دعوت از مسئولان نوسازي شهرداري جهت شركت در كميسيونهاي مذكور.

ـ پيگيري عمليات وصول عوارض نوسازي با همكاري واحدهاي ذيربط بمنظور وصول اجرائيه هاي لازم جهت مستنكفين از پرداخت درآمد نوسازي.

ـ بررسي علل نوسانات در نتايج حاصله از وصول نوسازي و تنظيم گزارش در اين زمينه جهت اطلاع مقام مافوق.

ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

مناسبتها

14.jpg

شهردار

shahrdar

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

سامانه اتوماسیون اداری

اوقات شرعی