منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه شهرسازی

سامانه ارتباطی 137

137 logo

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

1341805
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
297
157
1604
5942
3363
1341805

امروز: جمعه، 28 خرداد 1400

آگهی استعلام بهاء

شهرداری گلدشت به استناد مصوبه شماره 98/1010مورخ 28-9-98شورای اسلامی شهر در نظر دارد به منظور سرویس دهی ، دو دستگاه خودروی سواری و وانت بامشخصات ذیل با راننده به مدت یکسال ، از طریق استعلام از بین افراد واجد صلاحیت جذب نماید . لذا افرادی که مایل به همکاری می باشند می توانند تا روز سه شنبه 11-10-98به امور مالی شهرداری جهت دریافت اسناد ومدارک استعلام مراجعه نمایند .

شرایط استعلام:

1-شرکت کنندگان بایدرعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنماید.

2-خودروی سواری (از نوع پژو پارس ، پژو 405،تندر ال90وسمند)کولر دار ، مدل سال94به بالا با راننده به شرط مالکیت خودرو سواری ،خودرو برای سرویس دهی به قسمتهای مختلف اداری می باشد ،قیمت پایه برای هر ساعت کارکرد مبلغ 105000ریال می باشد.

3-خودروی وانت از نوع (کاپرا ،وانت مزدا دو کابین ) کولر دار ،مدل سال 94به بالا خودرو برای گشت زنی در سطح شهر برای واحد اجراییات وکنترل ساختمان شهرداری می باشد قیمت پایه برای هر ساعت کارکرد 120/000ریال می باشد.

4-کلیه هزینه های مربوط به سوخت ، تعمیرات، تعویض قطعات یدکی ، لاستیک ، روغن ، جزای نقدی تخلفات رانندگی وبیمه خودرو وغیره با برنده خواهد بود ولازم به ذکر است شهرداری به غیر از دستمزد موضوع بند 2و3هیچگونه پرداختی دیگر به راننده نخواهد داشت .

5-سرویس دهی برای داخل محدوده وحریم شهر و(در صورت نیاز مأموریت به خارج شهر) می باشد .محل سرویس دهی در دوائر مختلف می باشد وطرف قرارداد موظف است در محل تعیین شده نسبت به ارائه سرویس دهی اقدام نماید.ساعات کار معمول از ساعت 7صبح الی 15 به انضمام یک سرویس رفت وبرگشت به کارکنان می باشدودر صورت نیاز سرویس مازاد بر ساعات موظف وخارج محدوده ،طرف قرارداد موظف به انجام سرویس دهی می باشد.

6-رعایت نظم وحفظ وضع ظاهری ، نظافت خودرو ، عدم استعمال دخانیات ، داشتن کارت پایان خدمت ، گواهینامه معتبر رانندگی وبیمه نامه معتبر تا پایان کار الزامی است .

7-خودرو ها می بایست دارای تجهیزات ایمنی واز جمله کپسول اطفاءحریق و....لاستیک زاپاس سالم ودر فصل زمستان مجهز به زنجیر چرخ وبخاری ودر تابستان به کولر مجهز باشند .

8-شرکت کننده در استعلام در صورت برنده شدن می بایست گواهی عدم سوءپیشینه وگواهی عدم اعتیاد به مصرف مواد مخدر را قبل از مبادله قرارداد ارائه نماید .

9-در صورت ارائه قیمت مناسب توسط شرکت کننده ودارا بودن شرایط زیر نسبت به تنظیم ، امضاء ومبادله قرارداد اقدام می گردد:

1-9)شرکت کننده باید دارای تبحر وتسلط کافی در امر رانندگی ، متاٌهل وسن او کمتر از 30 سال نباشد.

2-9)رعایت نظافت وسرویس وتعمیر به موقع خودرو توسط راننده

3-9)دارای سواد در حد خواندن ونوشتن

4-9)شناخت کافی از معابر

5-9)در صورت داشتن شرایط یکسان ، اولویت با افراد بومی می باشد.

شرایط فوق باید توسط شهرداری تاٌیید شود.

10-شرکت کننده در استعلام متعهد است در صورت برنده شدن ، مقررات راهنمایی ورانندگی را رعایت ودر صورت بروز هرگونه حادثه در مدت کار ، خودرو جایگزین برای مدت محدود با هماهنگی شهرداری معرفی نماید ودر اسرع وقت نسبت به باز سازی وارائه خدمات اقدام نماید.

11-متقاضیان شرکت در استعلام باید پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روزسه شنبه11-10-98در دو پاکت الف وب( پاکت الف حاوی فیش واریزی سپرده ویا ضمانت نامه بانکی ، برگ آگهی استعلام وفتوکپی تمامی صفحات شناسنامه ،کارت پایان خدمت یا معافیت ،کارت ماشین وبیمه نامه خودرو تحت مالکیت شرکت کننده وپاکت ب حاوی برگ پیشنهاد قیمت به صورت عددوحروف درج شده باشد .در لفافه وسر بسته ولاک ومهر شده به دبیرخانه حراست شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند.

12-پیشنهاد دهندگان باید معادل 000/000/12ریال بعنوان سپرده شرکت در استعلام بصورت تضمین بانکی با اعتبار حداقل سه ماه ویا سپرده نقدی که بحساب جاری شماره 3100003436004   نزد بانک ملی شعبه گلدشت واریز شودارائه نمایند ضمناً چنانچه وجه نقد ،چک یا موارد مشابه ارسال شود ،پیشنهاد مردود شناخته می شود .

13-پیشنهادات رسیده در ساعت 16 روزچهارشنبه شنبه 12-10-1398با حضور کلیه اعضای کمیسیون متوسط معاملات که در محل شهرداری گلدشت تشکیل می گردد باز وقرائت خواهد شد.

14-به پیشنهادات مخدوش ،مبهم،فاقد سپرده ، فاقد نرخ پیشنهادی بدون امضاءترتیب اثر داده نخواهد شد.

15-شهرداری در رد یاقبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

16-کلیه کسورات قانونی (اهم از مالیات و.....)به عهده برنده استعلام می باشد.

17-شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال بیمه نمودن رانندگان ندارد.

مهدی غلامی شهردار گلدشت

 

دریافت تصویر استعلام بهاء با کیفیت اصلی

 

photo 2019 12 25 08 54 32

photo 2019 12 25 08 54 27

مناسبتها

13.jpg

شهردار

shahrdar

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

سامانه اتوماسیون اداری

اوقات شرعی