منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه شهرسازی

سامانه ارتباطی 137

137 logo

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

1341929
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
35
386
35
6066
3363
1341929

امروز: شنبه، 29 خرداد 1400

سایر قوانین

ماده 56

شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق   تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد.  ماده 57

اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي   دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازم الرعايه است   و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص   يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ درصورتيكه آنها به تصميم متخذه   تسليم نباشند مي توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت   نبودن انجمن ولايتي به وزارت كشور شكايت نمايندو نظر انجمن ولايتي يا وزارت كشور   ابلاغ مي شود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد   و پس از رسيدگي محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد   خسارت ناشي از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر معترض يا   معترضين اتخاذ شود و متضرر مي تواند به دادگاه هاي عمومي مراجعه نمايد.  ماده 85

شهرداري‌مي‌تواند براي تخريب يا   اصلاح سقف بازارها و دالانهاي عمومي و خصوصي و ساختمان هايي كه مخل صحت عمومي   تشخيص مي دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق   تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند  ماده 96

تبصره 6: اراضي كوچه هاي عمومي و   ميدان ها و پياده روها و خيابان ها و بطور كلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها   و مجاري فاضلاب شهرها و باغ هاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درخت هاي معابر   عمومي واقع در محدوده شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت   شهرداري است.ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها   واقع در محدوده شهرها بلامانع است. شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هرگونه   عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.  ماده 101 قانون شهرداري ها

تصويب نقشه‌هاي تفكيكي

ماده 101ـ ادارة ثبت اسناد و دادگاهها   موكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدود شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي   انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك   زمين خود تهيه مي‌كند و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‌كند، بايد   حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ   شود.

در صورتي كه در موعد مذكور، شهرداري   تصميم خود را به مالك اعلام نكند مراجع مذكور در فوق، مكلفند پس از استعلام از   شهرداري طبق نقشه‌اي كه مالك ارائه مي‌نمايد عمل تفكيك را انجام دهند.

معابر و شوراع عمومي كه در اثر   تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ   عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد.  ماده 110

نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و   غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و   يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر و يا موازين   شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب انجمن شهر مي تواند به مالك اخطار كند منتهي ظرف   دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد   اقدام كند.اگر مالك مسامحه يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور تأمين نظر و   اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هرگونه اقدامي را كه   لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي   موقوفه نمايد، در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي شود در   صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب قطعي تلقي مي‌شود و   هرگاه مالك ظرف مهلت مقرر اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع   خواهد شد.

صورت حساب هايي كه مورد اعتراض واقع   نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم   الاجراء بوده و اجراء ثبت مكلف است برطبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء   نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد.

مناسبتها

13.jpg

شهردار

shahrdar

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

سامانه اتوماسیون اداری

اوقات شرعی